V neděli 25. srpna 2013 se na farní zahradě konal sraz farního tábora pro mladší děti, který letos proběhl v Čučicích. Děti si na něm zazpívali, popovídali, opekli buřty, zahrály hry...

Na závěr táborového odpoledne jsme v kostele s panem farářem poděkovali za naše krásné prázdniny a poprosili o to, abychom se zde i za rok mohli ve zdraví sejít.

                                               Za táborový tým vedoucí Jan Brym  

Foto z potáborového setkání táboru pro mladší děti v Čučicích