Marek Orko VáchaTicho, že by i pověstný špendlík slyšet byl. „Jako v kostele“. Jsme však v sále ZUŠ. Naplněném k prasknutí; u zrcadel po stranách postávají ti, na které už místo nezbylo. Marek Orko Vácha cituje první kapitolu z knihy Genesis. Dočte a vypráví. Ono vyprávění je však ve skutečnosti strhující rozbor nejen první, ale i jiných kapitol první biblické knihy.
A běží neuvěřitelnou hodinu, bez sebemenší pauzy. Napjaté ticho vydrželo po celou dobu přednášky. Jak by ne, všichni s úžasem sledují, jak Marek Vácha souvisle, jasně, otevřeně, na příkladech i citacích přibližuje křesťanský pohled na evoluci.
PublikumNámitka je nasnadě: Věřící a evoluční teorie?! Jsme však vyvedeni z omylu: Kniha knih nemá sloužit coby exaktní historická příručka. Nalezneme v ní však to nejpodstatnější: odpověď na otázku ´Jak mám žít?´. A evoluce? Ta dle cestovatele, kněze a biologa v jedné osobě pokračuje, svět se neustále vyvíjí, nic nemá definitivní formu, věci se zdokonalují…
Což je právě to, co Marka Váchu fascinuje. Nás fascinoval celý výklad. Pak se strhl ohromující potlesk. V tu chvíli skromný přednášející s neskutečnou pamětí couvl o krok dva dozadu – jakoby aplaus ani nepatřil jemu...
Spousta otázek a odpovědí, čas po chvíli už tlačí, a tak končíme. Ne však docela; zájemci si mohou koupit některou z nabízených knih. A tak si na závěr jednu z nich mileráda nechávám autorem podepsat. Díky za Bítešskou akademii!
/ Michaela Hanzelková