taborStovky let starý příběh o hrdinovy s modrou krví ožil 14. – 21. července v obci Stařeč. Tam se letos vypravili mladší děti na farní tábor. A neměli to hned od začátku jednoduché.

Na dlouhé cestě z Jeruzaléma do Anglie se spřátelili s Robinem z Locksley, který se vracel z křižáckých výprav. Nabídl jim ve své zemi střechu nad hlavou. Avšak po příjezdu na svůj hrad zjistil, že v zemi panuje neklid. Zlý šerif z Nottinghamu a jeho bratranec Guy z Gisbornu drancovali a plenili vše, co jim nebylo po vůli. Jejich touha po moci je dovedla k myšlence svrhnout krále Richarda Lví srdce z trůnu. Možná by se jejich plán vydařil, kdyby do děje nevstoupila krásná žena s dobrým srdcem, Mariana…

A jak to všechno dopadlo? Zeptejte se dětí. Byly tak statečné, že přemohly zlého šerifa a se ctí vrátily králi Richardovi jeho zemi.

Velké díky patří všem vedoucím za jejich čas a obětavost, kuchařkám za obdivuhodné gastronomické výkony a v neposlední řadě všem dětem za to, že svojí přítomností udělali tábor Stařeč 2012 tak krásný. J

Jan Brym, hlavní vedoucí