Podívejte se na fotky!

Možná Vás tento nadpis článku zaskočil, a Vy si říkáte, že si někdo něco vymýšlí, nebo si dělá srandu.Avšak ono se to opravdu stalo. Můžete se na toto téma pobavit sami s dětmi, které letos navštívili mladší farní tábor.

tabor

 

 

Již při našem odjezdu se nás u autobusu ujala průvodkyně, se kterou jsme se vydali na zájezd do muzea starých kultur. Jako první děti navštívili starověký Egypt. Místnost se spousty artefaktů, výzdoba jako za dávných časů a dva egyptští vojáci, kteří řešili něco hrozného, co se přihodilo v jejich zemi. Avšak než jsme dokázali z jejich povídání pochopit, o co jde, jejich oči se upnuly na nás, návštěvníky jejich času. A v té obrovské panice a zmatku, který nastal se stalo něco hrozného. Blikající dveře času, kterými jsme vešli do místnosti Egypta již neblikaly, a my jsme zůstali uvězněni v oné staré době.

Vojáci nás okamžitě zajali a odvedli k samotnému vládci Faraonovi. Ten právě promlouval ve své komnatě s mladým princem o ztrátě faraonovi dcery a princovi snoubenky Kleopatry. Téma to muselo být velmi vážné, protože jak nás uviděl, chtěl nás za trest využít jako otroky na stavbu pyramid. Avšak princ se nás zastal, od Faraona vykoupil a ubytoval ve svém paláci. Vložil v nás veškerou důvěru a vysvětlil, co se stalo: Že jeho krásná snoubenka Kleopatra byla unesena, a on dá cokoli za to, aby ji získal zpět. A také to, že sama Kleopatra má tu velikou moc nás vrátit zpátky do naší doby. A jak to bylo dál? Zeptejte se dětí, ony Vám vše s chutí převypráví. A nebojte se. I přes veliké útrapy, radosti, úsměvy, strach i pláč nakonec všechno dobře dopadlo.

Obrovské díky patří našim táborovým kuchařkám Milči, Renči a Hance za to, že se tak velkolepě staraly o naše hladové krčky, zdravotnici Káťi za obrovské nasazení při ošetřování bolístek a bolestí našich marodů, všem vedoucím za obětavost a týmovou práci při veškerém táborovém dění a v neposlední řadě všem dětem, neboť ony se postaraly o to, že tábor Strážek 2011 byl tak nádherný.

Jan Brym, hlavní vedoucí