Ve své práci se bítešský farář Bohumil Poláček často setkává se staršími a nemocnými lidmi. Nemocné navštěvuje vždy první pátek v měsíci. Zeptali jsme se jej.

Jak se bítešští farníci starají o své staré a nemocné?

To je dobrá otázka. Akolyté (pomocníci, kteří podávají svaté přijímání) od podzimu, kdy jsem se na ně obrátil, aby každou neděli nosili přijímání těm, které navštěvuji, velmi vzorně k mé radosti tuto službu konají. Všichni nemocní to velmi vděčně komentují a cítí se být vtaženi do života farnosti. Jistou rezervu máme v domově důchodců.

Jakou?

Do kontaktu s lidmi v domově chci víc zapojit také mládež. Bohoslužby tam mívám v pátek 10 hodin. Chci se domluvit s vedením i s mládeží a přizpůsobit se jim, aby alespoň občas se mnou šli mladí.

Jaký přehled máte o starších lidech ve farnosti?

Trochu větší přehled jsem měl po lidových misiích v r. 2001, kdy jsme navštívili všechny domácnosti a s mnoha osamělými lidmi jsme navázali někdy značně přerušený kontakt s církví. Ale ti už jsou většinou na pravdě Boží. Vcelku vzato rezervu jako farnost určitě máme a je třeba hledat nové pohledy a otevírat se více potřebným, kterými senioři bezesporu jsou.

/ LK