I takto by se dal nazvat příběh, který prožívaly děti ve dnech 28. - 31. ledna img_0420na již tradičním farním minitáboře v Heřmanově.  Do děje je hned první večer zasvětila sama mladinká ,,panna orleánská“, která měla vidiny. Bůh jí tímto dával najevo jeho úmysly s ní: Aby se postavila do čela francouzských vojsk ve válečných výbojích proti okupujícím Angličanům. Děti Johance bez váhání přislíbily pomoc a sestavily vojsko. Společně se poté vydaly na cestu ke Králi, kterému Johanka vše řekla a prosila o svolení vést jeho vojska.
Král dlouho přemýšlel, ale když viděl, jak je Johanka statečná, svolil. Pro naše vojsko však nastaly zlé časy. Angličtí vojáci v noci tvrdě zaútočili. Strhl se obrovský boj, který naštěstí naše vojsko vyhrálo. Druhý den se však v nejneočekávanější chvíli objevil anglický rytíř a Johanku z Arku unesl. Na všechny padl veliký smutek, když za námi přijeli francouzští poslové, kteří oznámili Johančino upálení. Z chmurného odpoledne nás vytrhlo až pozvání Krále Karla VII. na jeho večerní slavnostní korunovaci v Remešské katedrále. Slavnost byla velkolepá. Francouzský arcibiskup předal za doprovodu fanfár králi Karlovi korunovační klenoty, a on poté pasoval všechny členy našeho vojska na své věrné rytíře.
img_0409
Poděkování patří především kuchařkám Renči a Milči za starost o nás hladové a dále všem vedoucím a externistům za jejich maximální nasazení. Také dětem, bez nichž by letošní minitábor v Heřmanově nebyl.
img_0461
Jan Brym, hlavní vedoucí